τον εθισμό στα γλυκά

Εύρεση κειμένων: 1

Εξάρτηση από τα γλυκά πώς - να την ξεπεράσεις

Εξάρτηση από τα γλυκά πώς - να την ξεπεράσεις

Γλυκά - ελκυστική χαλάρωση, είναι τα πρώτα που σκεφτόμαστε σε στιγμές θλίψης, ή που καταναλώνουμε ευχάριστα σε συναντήσεις. Πώς να ελευθερωθούμε από αυτά, αφού είναι τόσο νόστιμα και μας προσφέρουν τόση απόλαυση;

Διάβασε ακόμα